Plyneme... a čas s námi

12.06.2019 19:38
Plyneme... a čas také... Dnes mám na Vás velkou prosbu, dejte si trochu odpočinku, zkuste se na chvíli zastavit a jen se zaposlouchat do času. Zavřete oči a vnímejte, přeneste svou pozornost dovnitř a na chvíli jen buďte. Nechte čas alespoň na malou chvíli proplouvat kolem vás. Čas je relativní, naše společnost i kultura z pohledu antropologie patří mezi ty, které si na čase zakládají, zakládají si na tom, co jsme dokázali, ale co to vlastně je?
Díváme se do minulosti na seznam svých výsledků, praxe, zapisujeme data na pomyslnou čáru, o které si myslíme, že je nekonečná. A co když všechny ty body nejsou na čáře, ale jsou jen body někde v prostoru, zdánlivě spolu spojeny nebo možná také ne. Možná, že nit, která je spojuje protíná čas. Možná bychom sebe sami mohli vnímat v kontextu toho bytí tady a teď, a možná, že když jsme teď taky dovedeme čas překročit a splynout tak na malý okamžik s věčností... zkusme to.
Úkol na měsíc červen je prostý, plyňte!
ČERVEN:
Koncept plynutí, tzv. „FLOW“ asi nejvíce zpropagoval profesor maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi. Ve své knize popisuje FLOW jako duševní stav, kdy jsme ponořeni do určité činnosti tak, že se nám nezdá nic jiného důležité a ztrácíme pojem o čase, jsme naprosto ponořeni do přítomného okamžiku, plyneme. Kromě toho, že se ztratíme, tak nám vykonávání této činnosti samo o sobě je takovou vnitřní motivací, že žádnou další vnější nepotřebujeme, už jen vykonáváním této činnosti jsme šťastni. A tak se tento měsíc zkusme podívat na to, kdy plyneme. Jaké aktivity Vám přináší takové okamžiky, co děláte rádi? U čeho se ztrácíte. Zamyslete se na chvíli a zapište, zakreslete nebo jakkoliv jinak zaznamenejte činnosti, které děláte rádi, protože se u nich ztrácíte v čase. Až budete hotovi, tak se zamyslete, jak často takové aktivity v životě děláte. Pokud jste ti šťastnější z nás, kterým se to daří pravidelně, oceňte se a klidně si dejte zmrzku. A my ostatní, se zkusme zavázat, že si najdeme v našich životech čas na to, abychom takových aktivit, které nám přináší radost dělali častěji. A nezapomeňte, závazek = konkrétní úkol + konkrétní datum = realizace.
Tohle je pro Vás za Bája jóga a Můj
PS: Tento text můžete dále v nezkrácené a neupravené formě kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, jen prosím uvádějte zdroj, autora a odkaz na mé stránky.